Two Wrongs

Why I’m Learning Shorthand

Why I’m Learning Shorthand

I can't decide whether to write this article in Swedish or English. A lot of the people who are going to be interested in this are likely to search for it in Swedish. Despite that, the information in here will be of interest also for the English-speaking readers of this blog. As a compromise, I'll create English summaries of each section, and then elaborate on it in Swedish.

Oh, and by the way. If you're English-speaking and this shorthand thing has piqued your interest, I highly recommend learning a Gregg system, which is similar to Melin in many ways. There are plenty of resources online on Gregg for English.

Om du kan svenska rekommenderar jag att bara läsa den svenska texten, för att få en så bra läsupplevelse som möjligt.

Vad är stenografi?
(What Is Shorthand?)

SUMMARY: The latin letters people in the west normally use to write are inefficient in that their shapes are complicated and therefore require unnecessary effort and time to write. The Melin shorthand system is a good attempt at "fixing" this by replacing the regular letters with symbols that are intentionally designed to be swift and easy to write. A person skilled with shorthand can write as fast as someone speaks, but you don't need to be skilled to get some benefit out of it.

De latinska bokstäver folk vanligtvis skriver med har ganska detaljerade och komplicerade former; de kräver många streck och bågar, och tar både tid och energi att teckna. Melins stenografi är i grunden bara en alternativ uppsättning av skrivtecken som ersätter de vanliga latinska bokstäverna.

Melins tecken har inte vuxit fram naturligt, som de latinska bokstäverna. Istället är Melins tecken designade för att vara snabba och lätta att skriva. De allra vanligaste tecknen består ofta bara av ett rakt streck, eller ett rakt streck kombinerat med en båge. Dessa tecken tillåts "flyta ihop" i varandra för att forma hela ord. (Ovanligare tecken får mer komplicerade former.)

I princip är stenografi vad som skulle uppstå om vårt skriftspråk var medvetet designat för att vara effektivt, snarare än ett "historiskt misstag" som växt fram med tiden.

Detta tillåter en stenograf, alltså någon som använder stenografiska tecken, att skriva med penna och papper mycket hastigare och med mindre möda än någon som enbart använder de latinska bokstäverna. En skicklig stenograf kan skriva i samma takt som en person talar – med andra ord kan en mycket skicklig stenograf ordagrant nedteckna en konversation medan den händer.

Vem borde stenografera?
(Who Should Use Shorthand?)

SUMMARY: Almost everybody! At least anyone who has reasons to remember what was said during a phone call, meeting, lecture, podcast or just on the bus. A lot of people don't take notes in these situations, because it takes effort. Shorthand lowers this threshold significantly.

Alla! Nästan, i alla fall.

De flesta har nytta av att kunna skriva snabbt och enkelt, mer än de tror. Några exempel på situationer där det kan vara fördelaktigt är i telefonsamtal, möten, föreläsningar eller bara på bussen. De flesta avstår från att anteckna sina tankar i dessa situationer, till stor del på grund av att det tar tid och avbryter det naturliga flödet i situationen. I de fall anteckningar förs blir de ofta knapphändiga och otillräckliga i efterhand.

Vem som helst som finner sig i dessa situationer har nytta av att kunna stenografera. Man behöver inte vara en mästare på systemet för att kunna börja dra nytta av stenografi. Kan du bara ersätta några vanliga ord med deras stenografiska form så är mycket vunnet redan. Ju mer du håller på, desto fler ord kommer du kunna ersätta, och desto mer vinner du på det.

Detta användningsområde för stenografi, "anteckningsstenografi", är förmodligen det som tilltalar den vanliga personen mest. Andra användningsområden som debattstenografi eller domstolsstenografi fungerar likadant, men tenderar av naturliga skäl att lägga mer vikt vid ord som är ovanligare i dagligt tal.

Varför inte diktafon?
(Why Not Record Yourself Speaking?)

SUMMARY: Voice recordings (when they don't use speech-to-text, which is not that great) are fundamentally one-dimensional. When someone says "what did I say about the logo just now?" you have to guess at how far to rewind to find the previous time that person was speaking. With shorthand text, you simply scan the text with your eyes like you would any text.

I denna moderna tid är det ju faktiskt möjligt att göra ljudinspelningar av det som sägs istället för att anteckna det för hand. Den stora nackdelen med ljudinspelningar är att de behöver renskrivas för att bli sökbara. Ett väl utfört stenogram (stenografisk text) kan läsas direkt som det är.

Däri ligger även en annan fördel hos stenografi. En ljudinspelning stödjer inte "random access", alltså möjligheten att läsa upp vad som sades för fyra meningar sen. För att göra det behöver du gissa hur långt du ska spola tillbaks och sedan korrigera baserat på vad du hör.

Det finns visserligen taligenkänningstekniker som är relativt duktiga, men alla som har pratat med en röststyrd telefonsvarare vet hur kinkiga de kan vara. Ett taligenkänningsprogram kommer dessutom att översätta talet verbatim, vilket inte ofta, a-alltså sällan, du vet, är, ööh... önskvä--- något man vill ha. En stenograf kan översätta det klumpiga talspråket till renare skriftspråk i realtid.

Varför inte vanligt tangentbord?
(Why Not a Regular Keyboard?)

SUMMARY: A regular PC keyboard will probably give you roughly the same thing as shorthand in terms of time and effort, but it has other drawbacks, such as size and the risk of distracting the speaker or yourself, e.g. in a meeting. Also you might not have it with you every phone call you take.

Någon som är duktig på att skriva på tangentbord skriver förmodligen i hastigheter som liknar de som är duktiga stenografer. Däremot finns det ändå nackdelar med ett fullskaligt tangentbord (som i det närmaste krävs för att skriva snabbt och friktionsfritt). Det tar plats och väger en del, och dessutom kan det av andra upplevas som distraherande, exempelvis i ett möte. (Det är tydligen en grej att vissa företag börjar ha "datorlösa möten", där enbart den som presenterar får ha en dator för att kunna presentera, och övriga ska lyssna uppmärksamt och anteckna för hand om de behöver anteckna.)

Varför inte latinska bokstäver?
(Why not Regular Latin Letters?)

SUMMARY: Writing with regular latin letters atually has many of the same benefits as shorthand, but let's flip the question around. Assuming you know shorthand and regular latin letters, why would you ever choose latin letters? You wouldn't do that very often. They're clunky, take time and generally make your life harder. Learning even just a tiny bit of shorthand requires almost no effort at all, and starts paying dividends immediately.

Att föra anteckningar med vanliga latinska bokstäver har faktiskt många av de fördelar som stenografin har. De stora nackdelarna har jag redan nämnt, men det är ändå värt att ta upp en till. Låt oss vända på frågan: förutsatt att en person kan både stenografera och använda vanliga latinska bokstäver, varför använda latinska bokstäver?

För att någon annan, som ej kan stenografera, ska läsa anteckningarna. Det är enda anledningen att någon som kan båda system skulle vilja använda latinska bokstäver. I övrigt kommer stenografen att undvika dem, eftersom de upplevs som "klumpiga", "långsamma", "onödigt krångliga" och "frustrerande".

Självklart förutsätter detta att personen kan både stenografera och skriva med latinska bokstäver – och jag är medveten om att de flesta i väst i dag enbart kan använda latinska bokstäver. Däremot krävs det inte mycket för att lära sig att teckna de tio vanligaste svenska orden med Melins system, och redan det gör skillnad.

The ten most common Swedish words and their shorthand symbol

(Dessa är mycket klumpigt tecknade på en touchpad och skall därför inte användas som referens annat än för personligt bruk.)

Är det inte svårt?
(Isn't it Difficult?)

SUMMARY: It's not hard. It looks like a mess, but there's a system to it, and once you learn that system you can figure a lot of stuff out based on what you already know. This means there's not a whole lot of arbitrary exceptions you need to remember. (Contrary to regular spelling, where the same sounds can be spelled with several different letter combinations.)

Förvånansvärt nog: nej. Det är inte svårt.

För en oinitierad kan Melins system se ut som ett vilt hopkok av diverse symboler utan någon vidare inbördes mening, men som namnet "Melins system" skvallrar om finns det faktiskt ett system bakom symbolerna. De kan delas in i olika grupper, och det mesta är ganska regelbaserat så att även om du har glömt en specifik symbol kan du lista ut den baserat på de du kan. (Detta till viss del i motsats till vanliga latinska bokstäver, där samma ljud kan stavas på en mängd olika sätt.)

Jag hoppas på att kunna spendera ett framtida blogginlägg med att redogöra för det systemet, på ett sätt som det inte verkar som att någon har gjort på internet tidigare.

Något om bokstäver och ord
(A Bit About Letters and Words)

SUMMARY: Shorthand, like most other languages, will be most efficient if you learn to recognise full words, rather than individual letters. Of course, words are built from letters and as you start out, you'll have to spell out each individual letter. Soon though, make sure you think of a word when you see a shape, rather than the individual letters it is composed from.

Melins stenografi, liksom de flesta andra språk, är uppbyggt av "ord" som i sin tur är uppbyggda av "bokstäver". För att effektivt kunna använda stenografin räcker det inte med att lära sig känna igen enskilda bokstäver, utan man bör lära sig att känna igen kompletta ord. Detta kommer dock med övning; det står bara här som en varning för den som annars skulle riskera att fokusera alldeles för mycket på bokstäver.